בריאות הנפש

קודם אלו היו עוני, אחר כך קשירות, והשנה מגיפת התרופות הפסיכיאטריות היא הבון-טון בשיח בריאות הנפש. אבל גם הפסיכיאטרים וגם הפסיכולוגים מעדיפים לשכוח שקרב הדיסציפלינות שלהם מתקיים על גופם של נפגעי נפש

קודם אלו היו עוני, אחר כך קשירות, והשנה מגיפת התרופות הפסיכיאטריות היא הבון-טון בשיח בריאות הנפש. אבל גם הפסיכיאטרים וגם הפסיכולוגים מעדיפים לשכוח שקרב הדיסציפלינות שלהם מתקיים על גופם של נפגעי נפש

המערכת צריכה להפסיק לדבר מעל הראש של נפגעי נפש

מצד אחד מסבירים לנו שעוני הוא חסם לשילוב קהילתי והחלמה של נפגעי נפש, ומצד שני מדירים אותנו מכנסים מקצועיים בעזרת גביית תשלום שאנחנו לא יכולים לעמוד בו. השבוע התייצבתי בכנס של העמותה הישראלית לשיקום פסיכיאטרי וניסיתי להשמיע קול

שיחה מקומית תלויה בך. תרמו עכשיו
silencej89sjf