גבולות

צילום: אריה טננבאום

צילום: אריה טננבאום

על מזרחיות, אשכנזיות וישראליות שתמיד מוטלת בספק

בתור "הסברה דיילנא", הראשון שנולד בארץ, הייתי גאוות המשפחה. אבל הישראליות שלי תמיד היתה בערבון מוגבל, והמזרחיות שהושמה עלי כסד היא בית סוהר של דעות קדומות. האם יש דרך לישראל שכולם בה אזרחים סוג א'?

שיחה מקומית תלויה בך. תרמו עכשיו
silencej89sjf