חופש ביטוי

שגרירות ישראל בברלין. המאבטחים הסבירו שהקרנת הסרטים שארגנה השגרירות היא "אירוע פרטי". (צילום Fridolin freudenfett (Peter Kuley): Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

שגרירות ישראל בברלין. המאבטחים הסבירו שהקרנת הסרטים שארגנה השגרירות היא "אירוע פרטי". (צילום Fridolin freudenfett (Peter Kuley): Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

שמאלנים – ראוס. כך נשארתי מחוץ לאירוע תרבות ישראלי בברלין

המאבטחים בכניסה לאירוע תרבות של שגרירות ישראל בברלין אסרו על הילה עמית, ישראלית שחיה בעיר, להיכנס. הנימוק: "סיבות ביטחוניות". "רוצים שנשב בבית ונפחד, כמו הפלסטינים", היא כותבת. משרד החוץ: זו היתה פרובוקציה מכוונת

שיחה מקומית תלויה בך. תרמו עכשיו
תרמו עכשיו
silencej89sjf