סודאן

הפגנת מבקשי מקלט נגד כליאה (אורן זיו / אקטיבסטילס)

הפגנת מבקשי מקלט נגד כליאה (אורן זיו / אקטיבסטילס)

הנוּבּים, מבקשי המקלט השקופים בישראל

על פי ההערכות, ישנם בישראל כמה מאות נובים – מבקשי מקלט מחבל ארץ בצפון סודן שם מתרחשת כבר שש שנים מלחמה עקובה מדם ורצח אזרחים על ידי השלטון. למרות הסכנה הנשקפת לחייהם בארץ מוצאם, עדויותיהם של הנובים לא זוכות להתייחסות והמידע על המתרחש באזור זה מועט וכמעט לא נשמע

שיחה מקומית תלויה בך. תרמו עכשיו
תרמו עכשיו
silencej89sjf