ציונות

הזרמים הפוליטיים המרכזיים בישראליות, גם אלה המצויים כביכול באופוזיציה לשלטון, אינם יוצאים חוצץ נגד השתלטות שיח המקדש ונציגיו משום שאינם מעיזים עוד להציב אלטרנטיבה של ממש למשנתו הלאומנית. נערות בערב תשעה באב (תומר ניוברג/פלאש90)

לצום בתשעה באב מבלי לייחל לתקומת הבית השלישי

אחרי חורבן הבית, היהדות השכילה להחליף את הפולחן בספר ואת האוטוקרטיה הכוהנית בפלורליזם מחשבתי. כעת התפיסה המשיחית שבה להשתלט על השיח הישראלי. האתגר הגדול של היהדות כיום הוא בחידוש תיאולוגיה המקדשת את הרוח על החומר גם בעידן של ריבונות וכוח

שיחה מקומית תלויה בך. תרמו עכשיו
תרמו עכשיו
silencej89sjf